Wykształcony dalit

26 mar 2017
inspirująca postać, system kastowy w Indiach, dyskryminacja, hinduizm
Kolejną postacią z cyklu jest Bhimrao Ramji Ambedkar.
Działał na rzecz równouprawnienia dalitów Jako pierwszy należący do dźati niedotykalnych zdobył wykształcenie Był jednym z tworzących konstytucję Indii uznającą za bezprawne obostrzenia wobec dalitów Z hinduizmu przeszedł na nieuznający podziału społeczeństwa buddyzm
O Ambedkarze można by nakręcić taki inspirujący film. Mimo złego urodzenia jako pierwszy zdobywa wykształcenie, a potem stanowisko, pozwalające na walkę z dyskryminacją. Gdy religia wspiera dyskryminację – zmienia ją wraz z 500000 ludzi. Pisze konstytucję zabraniającą dyskryminacji, walczy o prawa niedotykalnych, kobiet, robotników. Warto pochylić się nad jego dziełami. Wydano to:
 • Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development and 11 Other Essays
 • Ambedkar in the Bombay Legislature, with the Simon Commission and at the Round Table Conferences, 1927–1939
 • Philosophy of Hinduism; India and the Pre-requisites of Communism; Revolution and Counter-revolution; Buddha or Karl Marx
 • Riddles in Hinduism
 • Essays on Untouchables and Untouchability
 • The Evolution of Provincial Finance in British India
 • Who Were the Shudras?
 • The Untouchables Who Were They And Why They Became Untouchables ?
 • The Annihilation of Caste (1936)
 • Pakistan or the Partition of India
 • What Congress and Gandhi have done to the Untouchables; Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables
 • Ambedkar as member of the Governor General's Executive Council, 1942–46
 • The Buddha and his Dhamma
 • Unpublished Writings; Ancient Indian Commerce; Notes on laws; Waiting for a Visa ; Miscellaneous notes, etc.
 • Ambedkar as the principal architect of the Constitution of India
 • (2 parts) Dr. Ambedkar and The Hindu Code Bill
 • Ambedkar as Free India's First Law Minister and Member of Opposition in Indian Parliament (1947–1956)
 • The Pali Grammar
 • Ambedkar and his Egalitarian Revolution – Struggle for Human Rights. Events starting from March 1927 to 17 November 1956 in the chronological order; Ambedkar and his Egalitarian Revolution – Socio-political and religious activities. Events starting from November 1929 to 8 May 1956 in the chronological order; Ambedkar and his Egalitarian Revolution – Speeches. (Events starting from 1 January to 20 November 1956 in the chronological order.)
 • Ambedkar’s Speeches and writing in Marathi
 • Ambedkar’s Photo Album and Correspondence
Potomkowie Ariów:  bramini  wajśjowie  kszatrijowie  śudrowie Podbici przez Ariów:  dalici  Adiwasi - pierwsi mieszkańcy
Ariowie przybywając do Indii dzielili się już na trzy warny. Braminów, czyli kapłanów, kszatrijów czyli wojowników i wajśjów czyli rolników, rzemieślników, kupców. To podobno zwykła cecha Indoeuropejczyków: trzy stany, trzech bogów. Nawet odtwarzając mitologię słowiańską się do tego odwołujemy. Potem dołączono do systemu siudrów – służących. Podbici Drawidowie nie nadawali się wcale do żadnej warny, zatem zostali dalitami – z sanskrytu uciemiężeni, nazwa dziś stosowana przez samych dalitów. Ariowie określili ich najpierw Dasami – niewolnikami, potem ćandala, ale teraz to jedynie jedna grupa dalitów, zaś Mahatma Gandhi nazwał ich harijan – ludzie Boga. Termin miał mieć pozytywne konotacje, ale się zdewaluował. Dalici to nazwa wywodząca się z lat osiemdziesiątych.
Sami dalici dzielą się na kasty – np. tak zwani niewidzialni mogą się publicznie pokazywać dopiero po zmierzchu by nawet ich cień nie padł na czystych duchowo sąsiadów zaś musahar mogą jeść tylko szczury - jest to dla nich jedyny dozwolony gatunek mięsa
Oprócz nich w Indiach są jeszcze Adiwasi – tak jakby hinduscy Aborygeni. Należą do wielu plemion, mówią różnymi językami, nie wyznają hinduizmu tylko swoją religię lub chrześcijaństwo. Są spokrewnieni z dalitami. Ich dotychczasowy styl życia jest zagrożony.
Miejsce na warny i dźati jest tylko w hinduizmie. I jedynym ratunkiem dla Hindusa przed swoim urodzeniem jest inna religia. Gdy przyjmie chrześcijaństwo lub islam nadal będzie traktowany jakby był ze złej kasty i dodatkowo dotknie go dyskryminacja ze względu na przynależność do mniejszości religijnej.
Problemy Dalici mają ograniczone możliwości rozwoju - zdobycie wykształcenia, a potem pracy jest trudniejsze. Policja nie zawsze reaguje na przestępstwa zgłaszane przez dalitów - gwałty, podpalenia domów, przemoc fizyczna.
Dalitom przez wieki zakazywano wchodzenia do świątyń i szkół, korzystania ze studni, nakazywano im mieszkanie w wydzielonych miejscach. Liczba dalitów jest ogromna, ale hindusów jest tak wiele, że nie mają jakiejś znaczącej przewagi. W Indiach każda przemoc znika dzięki ogromowi tego kraju. Statystyki jednak i tak są przerażające. A są one zaniżone, bo niedotykalni z obawy przed zemstą zwykle milczą, nawet kiedy są zmuszani do jedzenia fekaliów. 90% gwałconych kobiet to dalitki. W Wojnie kobiet opisana była sytuacja wioski dalitów, w której była woda raz na 3 dni. W wiosce obok była czysta studnia i dużo wody, ale stamtąd brali wodę ludzie należący do wyższych kast. Gdyby tej studni użył dalit byłaby już zawsze zanieczyszczona dla pozostałych. Dlatego uciemiężeni kradli wodę, no bo żyć trzeba. Czystym rasowo Aryjczykom nic się nie stało od picia wody już nieczystej, co chyba dobrze podsumowuje głupotę tego systemu. W tej wiosce była dalitka, która miała krowę, albo nawet dwie, nie pamiętam dokładnie. Krowy dają mleko, więc jest co pić, ale mlekiem prania nie zrobisz. Może lepiej byłoby sprzedać nadmiar mleka?
Będąc dalitem/dalitką nie możesz sobie tak po prostu sprzedawać swojego mleka od swojej krowy.
W 1990 otwarto uniwersytety dla dalitów. Dwustu studentów z wyższych kast się podpaliło w proteście. Mam nadzieję, że żadnego nie odratowano. Żeby zabić się z pragnienia niesprawiedliwości... A gdyby raz ich tak potraktować jak uciemiężonych, to byłby płacz. W Biharze w latach 90. bandyci z grupy Ranvir Sena noszący stroje w stylu Ku-Klux-Klanu zabili ponad 200 dalitów. Szef bandy Brahmeśwar Mukhija na 9 lat trafił do aresztu, ale nic mu nie udowodniono. Gdy w 2012 r. wyszedł na wolność, ktoś go zastrzelił.
Gwałt jest formą odbierania dalitom społecznej pewności siebie. Ma przypominać kobietom, gdzie ich miejsce, a mężczyznom, że za mało znaczą, by ochronić swoje kobiety. Ale gwałciciel z wyższej kasty nie zostanie skazany. Przecież każdy wie, że nie dotknąłby niedotykalnej, bo zostałby skażony – zatem musi być niewinny, logiczne.
ur. 14 kwietnia 1891 zm. 6 grudnia 1956 minister sprawiedliwości 1947-1951 działacz społeczny, ekonomista, prawnik, pisarz, mówca konstytuanta 1947-1950
Podstawowe informacje o Ambedkarze.
czternaste dziecko swoich rodziców ojciec służy w armii brytyjskiej 1897 - Elphinstone High School, jedyny niedotykalny wśród uczniów 1906 - małżeństwo z dziewięcioletnią Ramabai 1907 - studia Elphinstone College w Bombaju
Urodził się jako czternaste i ostatnie dziecko Ramji Sakpala. W szkole nie poświęcano dzieciom niedotykalnych za wiele uwagi. Problemem Ambedkara była woda – można było ją mu ją podać jedynie lejąc z wysokości, bo nie mógł dotknąć naczynia. Zadanie to przypadało robotnikowi, który nie zawsze był obecny. No peon, No Water. Nie ma się co dziwić, że z całego rodzeństwa tylko jedno dziecko zdaje egzaminy i uczy się dalej. Później nauczyciel, bramin, zmienił nazwisko Ambavadekar – od wsi Ambavade – na Ambedkar, tak jak sam się nazywał. Lubił swojego ucznia. Wkrótce Ambedkar bierze ślub, aranżowany przez rodziców. Aranżowane małżeństwa mają zapewnić śluby w obrębie kasty. W rok później zaczął college, znów jako pierwszy niedotykalny. Jego kasta uznała to za sukces. Studia ukończył w 1912, mając dyplom ekonomii i nauk politycznych.
1913 - przenosi się do USA 1916 - Londyn 1923 - doktorat z ekonomii 9 V 1927 - opowiada o kastach 1935 - Government Law College 1936 - Independent Labour Party 15 VIII 1947 - niepodległość Indii 1948 - małżeństwo z dr. Sharadą Kabir
Ambedkar przenosi się do USA, studiuje ekonomię, socjologię, historię i antropologię. Potem wynosi się do Londynu, a nawet wraca do Indii – przy czym jego książki wysłano innym statkiem, ostrzelanym przez Niemców. Dalitowi to zawsze wiatr w oczy i kanapka masłem do dołu. Ta niedogodność nie przeszkodziła mu w napisaniu doktoratu. W 1927 na seminarium zorganizowanym przez Alexandra Goldenweisera opowiada o kastach, ich działaniu, genezie i rozwoju. Co ciekawe, miał inne poglądy na historię Indii niż te nam znane – nie wierzył w inwazję Ariów. W 1935 zostaje dyrektorem Government Law College i w tym samym roku umiera jego żona, po długiej chorobie. Ambedkar nigdy nie pozwolił jej udać się na pielgrzymkę do Pandharpur, mówiąc, że zrobi jej nowe Pandharpur, nie hinduistyczne, zamiast tego wywodzącego się z religii, która ich tak traktuje. W październiku oznajmił, że przejdzie na inną religię i namawiał do tego innych. Potem zakłada Independent Labour Party – partię przeciwną i kapitalizmowi, i kastom, która szybko dostaje się do rządów kolonialnych.
A Indie odzyskały niepodległość. Zaś Ambedkar, chorując, poślubił bramińską (!) lekarkę, która o niego dbała.
1947 r - zostaje pierwszym ministrem sprawiedliwości niepodległych Indii, tworzy projekt konstytucji, która 2 lata później wchodzi w życie. Dokument zakazuje praktyki niedotykalności i każdej innej formy dyskryminacji 1950 - zdecydował się na buddyzm 14 X 1956 - przechodzi na buddyzm
Ambedkar wkrótce znalazł się w rządzie. Jako jedyny miał zagraniczne wykształcenie ekonomiczne, a jego pomysły co do rozwoju Indii były słuszne i działały. Na jego pomysłach opierało się działanie rezerwowego (rezerwy? nie wiem, jak tłumaczyć) banku Indii. Nie zgodził się na specjalny status stanu Kaszmir i Dżammu. Co było godne pochwały, bo korzystne dla Hindusów. No i pisał konstytucję odrzucającą dyskryminację. Ambedkar musi w końcu wcielić w życie pomysł zmiany religii. Stwierdza, że sikhizm to jednak nie to i wybiera buddyzm. Poznaje swoją nową religię i po 6 latach organizuje ceremonię przejścia na buddyzm – dla siebie i 500 000 zwolenników. A potem mu się zmarło.
Mahatma Gandhi najpierw chwalił Ambedkara za patriotyzm, jednak gdy ten zaproponował coś tylko dla dalitów - nie chciał dzielić społeczeństwa i rozpoczął głodówkę. Ambedkar zawiera z nim pakt, w którym ma gwarancję zwiększenia liczby miejsc zarezerwowanych dla niedotykalnych i klas upośledzonych we władzach lokalnych. Gandhi wierzy, że urodzenie wyznacza zawód.
Gandhi wierzył, że hinduizm da się zreformować: przeciwstawia się zwyczajowi niedotykalności oraz hierarchii kastowej, ale podtrzymuje, że każdy rodzi się w jednej z czterech Warn a co za tym idzie – urodzenie wyznacza przyszły zawód człowieka. Chciał reformować hinduizm. Ambedkar go odrzucał. Gdy w 1932 Brytyjczycy proponują dla dyskryminowanych kast oddzielne wybory – Gandhi protestuje. 
Na konferencji spalił święte pismo Hindusów Manusmryti (Prawo Manu, praojca ludzkości), które zezwala na nierówność spoleczną i niedotykalność Zwykle mówię, że gdzie się pali książki, tam się wkrótce pali ludzi, ale to muszę pochwalić
Bibliografia:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz