Herb Łada

29 mar 2016
czerwnia, łada x2, boreyko, kościesza, heraldyka polska, podkowa, axis mundi
Mój ulubiony herb zasługuje na swój opis. Wspominałam już o nim we wpisie Herby, gdzie go zresztą umieściłam. Co my tu mamy?
  • Podkowę z krzyżem
  • Strzały, dwie, różniące się kształtem, lewa ma rozdwojoną końcówkę
  • Kolory: czerwień/niebieski, czerń, srebro i złoto opcjonalne
  • Klejnot: lew z mieczem
  • Labry w klasycznych kolorach
    herby, legendy, dawne mity, marek derwich, marek cetwiński, heraldyka, ilustracje, rysunek, czerwień, podkowa z krzyżem, dwie strzały, lew z mieczem
Opis: W polu błękitnem/czerownym; między strzałą a rosoczem widłatym żeleźcami na dół, podkowa srebrna z krzyżem kawalerskim na barku. Klejnot: pół lwa złotego ukoronowanego z mieczem w prawej łapie. Herbu używały rody: Bartoszowicz, Bieńkowski, Biliński, Bogdanowicz, Borzymowski, Brodowski, Cybulski, Czarnowski, Czerniakowski, Częrniechowski, Dobrzyszewski, Glatowski, Gnatowski, Grądzki, Grodecki, Grodzicki, Janikowski, Kłodnicki, Kłodzieński, Kobyliński, Kokoszka, Kopański, Koronowski, Kotowski, Kowalewski, Krczytowski, Kroczowski, Kuczewski, Lipski, Łada, Ładowski, Ładzic, Łazomski, Łazowski, Mandecki, Moczarski, Możarowski, Noskowski, Pilch, Proszkowski, Radoński, Radostowski, Rędzina, Rędziński, Skrzyński, Smerżyński, Sobolewski, Świdlicki, Trąbski, Walicki, Wąsowicz, Wąsowski, Wład, Zabłocki, Zaleski, Zaorski, Zarciszewski, Zawistowski, Zwoliński. Powstał za dynastii Piastów.
Co do legendy, pozwolę sobie zacytować Herbarz polski.
Według legendy zawołanie herbu wywodzi się od imienia bogini, czczonej na terenie Mazowsza we wsi Łada. Opowieść mówi, że spadkobierca dóbr zwany również Łada, napadnięty został w trakcie objazdu majątku swego, przez Jaćwingów i Litwinów. Bronił się dzielnie i wielu napastników trupem położył, a gdy strzał mu zabrakło, wyciągał je z zabitych. W końcu jednak wobec liczebnej przewagi uległ i musiał uciec do lasu, tam znalazł widły. W lesie spotkał księcia mazowieckiego i zawiadomił go o wrogu. Razem z władcą wrócili na pole bitwy i pokonał nieprzyjaciół. Za bohaterstwo w miejsce Jastrzębca otrzymał nowy herb nazwany Ładą.
Od Jastrzębca różni się tym, że w godle ma jeszcze strzałę i rosocze widłate (wolę wersję, w której to coś jest strzałą), odwróceniem podkowy i klejnotem, gdyż Jastrzębiec ma jastrzębia z podkową, a czerwona Łada różni się także kolorem.
Podkowa z krzyżem pochodzi zatem z Jastrzębca. Według legendy pojawiła się tam, gdy Jastrzębiec wynalazł podkowę. Wcześniejszym godłem był jastrząb.
lot, ptaki, ptak drapieżny, natura, jastrzębiec, heraldyka, herb, godło
by lilulek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz