Kruki cz.7

6 mar 2016
piorun, pioruny, burza, kruk, kruki, symbolika, pogoda, wiatr, ogham, zwierzę mocy
by Nomadic Lass
Teraz może wielki miszmasz wszystkiego, czyli symbolika.
Kruk symbolizuje burzę, chorobę, długowieczność, drapieżność, fałszywość, grzech, herezję, magię nadzieję, niepokój, okrucieństwo, opatrzność, pamięć, proroctwo, rozkład, samotność, słońce, śmierć, światło, świt, wiatr, wojnę, wszechwiedzę, zepsucie, złe przeczucia, złe wróżby. Duża część już była, nie wspominałam chyba tylko o powiązaniach pogodowych i samotności.
To ja może przejdę do tematu zwierząt mocy. Czym one są?
Ogólnie, zwierzę mocy jest to duch opiekuńczy w postaci zwierzęcej. Pojęcie wywodzi się z animizmu i nie jest tożsame z totemem. Totem jest dla całego plemienia, rodu, nawet istnieją totemy płci, zwierzę mocy jest związane z konkretnym człowiekiem. Mimo to terminów tych używa się zamiennie. Zwierzę mocy pełni fukcje opiekuńcze i ochronne. Winę za istnienie takiego pojęcia ponosi zdaje się Michael Herner.
Kruk oczywiście też takim czymś bywa.
Przypisuje się osobom z takim duchem: wiedzę, lubienie poznawania nowych rzeczy, bycie wybrednym w wyborze towarzystwa, lojalność, możliwą skłonność do alienacji, inteligencję i kreatywność. Może walnę ten cytat z amerykańskich internetów, który co prawda nie ma sensownego poparcia w żadnych źródłach, ale wydaje się sensowny:
Ravens wisdom includes introspection, courage, self-knowledge, magic, healing, creation, rebirth, keeper of secrets, master magician, shape shifter, mysticism.
Wrócmy do oghamu. Ogham jest fajny. Przypominam literę F, olchę, czyli: kruk, siła wymowy, w niektórych źródeł ochrona, wg innych zdolność poznania czegoś, czego się boimy, znalezienie siły do walki z irracjonalnymi lękami.
burza, wiatr, symbolika kruka, ogham, choroba, samotność, rozkład, bezbożność, zwierzę mocy, totem
by Robert S. Donovan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz