Piastowie - 3

9 cze 2016
jan matejko, rysunek, czerń i biel, poczet królów i książąt polskich, piastowie, dynastia piastów, historia polski, rozbicie dzielnicowe, średniowiecze
Bolesław Krzywousty według Jana Matejki
Tym razem sam Bolesław Krzywousty. Chciałam oddzielić rozbicie dzielnicowe od wszystkiego innego. Zatem Krzywousty musi uratować post sam. Cóż, uratował nas przed silnym, zjednoczonym państwem, więc to też mu się uda.
1103Czeski najazd na Śląsk Krzywoustego, sprowokowany przez Zbigniewa, wyprawa Bolesława na Pomorze i jego ślub ze Zbysławą
1105Narodziny Władysława Wygnańca
1105/1106Kolejne wyprawy na Pomorze
1106Bracia zawierają porozumienie, ale Zbigniew nie wywiązuje się z jego postanowień i nie uczestniczy w pomorskiej wyprawie
1106/1107Zbigniew pokonany, zostaje lennikiem Bolesława na Mazowszu
1107/1108wyprawa Bolesława na Pomorze, na której Zbigniew się nie stawia
1108Wygnanie Zbigniewa
1109Zbigniew w Czechach i Niemczech, najazd Henryka V na Polskę jako interwencja w jego sprawie; Krzywousty odpiera najazd
1110Zbigniew na wygnaniu w Czechach, napadają na Śląsk, wojna polsko-czeska, na mocy układu pokojowego Zbigniew może wrócić do kraju, obiecano mu dzielnicę
1111Zbigniew uwięziony i oślepiony
1111/1112Śmierć Zbigniewa
1113-1115Śmierć Zbysławy, matki Władysława
1115Ślub Bolesława z Salomeą
1116-1119Opanowanie przez Krzywoustego Pomorza Wschodniego
1117Bunt wojewody Skarbimira
1119-1121Podbój Pomorza Zachodniego
1120Wyprawa polska na Ruś
1122Narodziny Bolesława Kędzierzawego
ok. 1122Narodziny Mieszka III
1124Misja Ottona na Pomorzu
1127Odnalezienie w Gnieźnie głowy Wojciecha, zrzucenie zwierzchności polskiej przez księcia pomorskiego Warcisława
ok. 1127-1134Narodziny Henryka Sandomierskiego
1128Druga wyprawa misyjna Ottona na Pomorze
1129Przywrócenie polskiej zwierzchności nad Pomorzem Zachodnim
1133Podporządkowanie polskiego kościoła metropolii magdeburskiej
1135Bolesław Krzywousty składa w Merseburgu hołd cesarzowi Lotarowi
1136Gniezno znów metropolią
1138Śmierć Bolesława Krzywoustego i podział dzielnicowy Polski; władzę pryncypacką obejmuje Władysław Wygnaniec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz