Etymologia etnonimu - infografika

16 maj 2017
Egzonim byłaby to nazwa nadana nam przez obcych. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne, że nazwa Słowianin pochodzi od własny, powinowaty. Najmniej prawdopodobne wydają się jakiekolwiek wyjaśnienia z nazwą nadaną nie przez Słowian. Odrzuciłabym też słowo, sławę i odniewolnicze pochodzenie etnonimu. Ja się jednak tak naprawdę nie znam, po prostu streszczam.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz