Piastowie - 2

5 maj 2016
historia, Bolesław Szczodry, dynastia Piastów, Piastowie, biskup Stanisław ze Szczepanowa, zdrajca, Juliusz Knoor, klątwa, malarstwo historyczne, średniowiecze
Juliusz Knoor, Biskup Stanisław Szczepanowski rzucający klątwę na króla Bolesława Śmiałego
Tym razem do śmierci Władysława Hermana. Poprzednio było do roku 1034, gdy umarł Mieszko II. Zmiany władcy po raz kolejny wyróżnione.

do 1034Powrót Kazimierza do Polski
1034-1037Oderwanie się Mazowsza od Polski pod władzą Miecława
1037-1038Prawdopodobny czas wypędzenia Kazimierza z Polski. Największe nasilenie buntów ludności przeciw możnym i Kościołowi
1038Najazd Brzetysława
1138śmierć Bolesława IV Krzywoustego
ok. 1042Narodziny Bolesława Szczodrego
1042-1044Narodziny drugiego syna, Władysława Hermana
1058Kazimierz Odnowiciel umiera, Śmiały przejmuje władzę
1058Herman prawdopodobnie obejmuje władzę nad dzielnicą mazowiecką
1060Bolesław wspiera Belę w poworocie na Węgry i uderza na Czechy
ok. 1060Pomorze Gdańskie zrzuca zależność od Polski
1061Małżeństwo siostry Bolesława z księciem czeskim Spitygniewem
1063Druga interwencja na Węgrzech w sprawie Beli
1064Poświęcenie odbudowanej katedry gnieźnieńskiej
ok. 1068Bolesław żeni się
1069Szczodry zbrojnie wprowadza na tron kijowskie wygnanego z Rusi księcia Izjasława. Udział polskich oddziałów w wyprawie duńskiego króla Swena Estrydsena na Anglię
1069Narodziny Mieszka, syna Bolesława Śmiałego
1070Konflikt polsko-czeski
1070Narodziny Zbigniewa, Syna Władysława Hermana
1071Zjazd w Miśni: Henryk IV nakazuje Bolesławowi ponowić płacenie Czechom trybutu za Śląsk
1072Atak Bolesława na Czechy
1073Król niemiecki Henryk IV zwołuje wyprawę przeciw Polsce, sparaliżowaną powstaniem w Saksonii. Początek pontyfikatu Grzegorza VII
1075W Płocku, domniemanej stolicy Hermana, powstaje biskupstwo
1076Koronacja Bolesława Szczodrego
1077Wyprawy na Węgry i Ruś. Początek niepokojów wewnętrznych w Polsce oraz buntu rycerstwa i możnych przeciwko królowi
1079Śmierć biskupa Stanisława i wygnanie Bolesława z Polski; władza przechodzi w ręce Władysława Hermana
1080-1081Herman żeni się z Judytą, córka Wratysława II
ok. 1081Śmierć Bolesława Szczodrego
1085Na świat przychodzi Bolesław Krzywousty, śmierć Judyty czeskiej
1085/1086Odesłanie Zbigniewa do szkoły w Krakowie i skierowanie go na drogę duchowną
1086Powrót syna Bolesława, Mieszka, do Polski
1088Herman żeni się z Judytą Marią niemiecką
1088Zbigniew wysłany do klasztoru w Niemczech
1089Małżeństwo Mieszka i jego śmierć
1091Podbój Pomorza
1092Władysław przestaje płacić trybut ze Śląska Brzetysławowi, który pustoszy ten region
1092Bolesław pod opieką Sieciecha najeżdża Morawy
1093Możni występują przeciw Hermanowi, na przywódcę powołując Zbigniewa, książę tłumi rebelię. Utrata Pomorza, Zbigniew zostaje księciem Śląska
1097Bunt Zbigniewa i Bolesława przeciw ojcu i Sieciechowi, otrzymują od Hermana własne dzielnice. Książę usuwa się na Mazowsze.
1100Kolejne wystąpienie Zbigniewa i Bolesława przeciw ojcu, Sieciech wreszcie usunięty z dworu. Zbigniew próbuje zająć Mazowsze, Bolesław Krzywousty zyskuje Małopolskę
1102Śmierć Władysława Hermana, podział Polski między jego synów, Bolesław Krzywousty rządzi na Śląsku i w Małopolsce

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz