Piastowie - 1

21 sty 2016
Matejko, zaprowadzenie chrześcijaństwa, 966, chrzest Polski, chrzest Mieszka I, Mieszko I, Piastowie
Jan Matejko - Zaprowadzenie chrześcijaństwa
Teraz wzięłam się za zupełnie inną, bliższą dynastię. Dat jest wiele, więc skończyłam na śmierci Mieszka II. Zmiana władcy oznaczona innym kolorem. Pochodzą z Wielkiego pocztu polskich królów i książąt, Rosika i Wiszewskiego.

962Otton I koronuje się na cesarza
963Mieszko I walczy z Wichmanem i Słowianami połabskimi lub Wolinianami
965Mieszko poślubia Dąbrówkę
966chrzest Mieszka I
967Mieszko pokonuje Wichmana i Wolinian
ok. 967narodziny Bolesława Chrobrego
968Kraj Polan otrzymuje biskupa misyjnego Jordana
972Bitwa pod Cedynią
973Sąd cesarski między Mieszkiem I i Hodonem
973Śmierć Ottona I i elekcja Ottona II
973Bolesław w Niemczech, jako zakładnik
974Mieszko popiera Henryka Kłótnika w walce o tron niemiecki, po czym uznaje Ottona II
977Śmierć Dąbrówki
979Nieudana wyprawa cesarska na Mieszka
ok. 980Mieszko I poślubia Odę
981Włodzimierz Wielki zajmuje Grody Czerwieńskie
983Wielkie powstanie Słowian na północnym Połabiu doprowadza do zrzucenia panowania niemieckiego
983Śmierć Ottona II i elekcja Ottona III
983Mieszko I ponownie popiera Henryka Kłótnika
985Mieszko posiłkuje wyprawę niemiecką przeciwko Wieletom
986Mieszko uznaje zwierzchność Ottona III
ok. 989Ślub Chrobrego z Emnildą
do 990Mieszko zajmuje Śląsk i pradwopodobnie Małopolskę
ok. 990Narodziny Mieszka II
990Wojna Mieszka z Bolesławem II Pobożnym
991Zmiana regentki w Niemczech, matkę Ottona III, Teofano, zastępuje jego babka Adelajda
ok. 992Dagome iudex
992Śmierć Mieszka I
994Otton III zaczyna rządzić samodzielnie
996Koronacja Ottona III
997Śmierć Wojciecha
1000Zjazd gnieźnieński
1000Utworzenie metropolii gnieźnieńskiej
1002Śmierć Ottona III i wybór Henryka II
1002Bolesław Chrobry zajmuje Milsko, Łużyce i Miśnię
1002Zjazd w Merseburgu i zamach na Chrobrego
1003Interwencje Chrobrego w Pradze i koronacja na króla Czech, zajęcie Moraw i Słowacji
1004Ustąpienie Chrobrego z Czech
1005Koniec pierwszej wojny polsko-niemieckiej
1007Początek drugiej wojny polsko-niemieckiej
1013Pokój w Merseburgu
1013Wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś
1013Ślub Mieszka II z Rychezą
1014Koronacja Henryka II
1014Pierwsza niewola Mieszka II w Czechach
1015Początek trzeciej wojny polsko-niemieckiej
1016Narodziny Kazimierza Odnowiciela
1017Obrona Niemczy
1018Pokój w Budziszynie kończący zmagania z cesarstwem
1018Wyprawa Chrobrego na Ruś i osadzenie na tronie kijowskim Światopełka
1024Śmierć Henryka II, wybór Konrada II
1025Koronacja Bolesława I Chrobrego
1025Śmierć Bolesława I Chrobrego
1025Koronacja Mieszka II Lamberta
1026Oddanie Kazimierza do klasztoru
1027Konrad II zostaje cesarzem
1028Wyprawa Mieszka II na Saksonię
1029Nieudany odwet Konrada II przeciwko Mieszkowi
1029Utrata Moraw na rzecz Czech
1030Prawdopodobna wyprawa Mieszka II Lamberta na Saksonię
1030Zajęcie polskiego grodu Bełz przez księcia ruskiego Jarosława
1030-1031Pierwsza fala wystąpień przeciw państwu i Kościołowi w Polsce
1031Koalicja przeciwko Mieszkowi II z udziałem Konrada II i Jarosława Mądrego, najazd na Polskę i wypędzenie Mieszka II
1031-1032Mieszko II w więzieniu czeskim. Rządy Bezpryma. Odesłanie polskich insygniów królewskich cesarzowi
1032Śmierć Bezpryma i powrót Mieszka II do Polski
1032Zjazd w Merseburgu i podział Polski na trzy dzielnice
1033Zjednoczenie Polski przez Mieszka II
1034Śmierć Mieszka II Lamberta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz